Δίκτυο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης 3STEPs

Το δίκτυο 3STEPs είναι μια κοινότητα πρακτικής που επιδιώκει την επίτευξη συμπεριληπτικής εκπαίδευσης. Στόχος της είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για την ανάγκη ένταξης των μεταναστών/τριών και προσφύγων, η οποία θα ανταποκρίνεται στην ετερογενή φύση αυτών των εκπαιδευόμενων και θα ενισχύσει την εφαρμογή συμπεριληπτικών πρακτικών στον τομέα της εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η συμμετοχή ως μέλος στο δίκτυο του 3STEPS συνεπάγεται μια επικοινωνιακή, ειλικρινή και ουσιαστική σχέση με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ένταξης μεταναστών/τριών και της εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο του έργου, ως μέρος του δικτύου του 3STEPs, δημιουργήθηκε ένας χάρτης δημόσιων αρχών, Μ.Κ.Ο και εθελοντικών φορέων, επηρεαστών (influencer), εκπαιδευτών και αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων, καθώς και διεθνών ιδρυμάτων. Όλοι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα θέματα που πραγματεύεται το 3STEPs και την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να συζητήσουν τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Τα μέλη του δικτύου του 3STEPs είναι διαθέσιμα να συζητήσουν για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς και τη μεθοδολογία του έργου.

Individuals

Erol Yıldız
Educator
Innsbruck, Austria
Murat Üner
Educator
Innsbruck, Austria
Murat Kızılyatak
Educator
Innsbruck, Austria

Entities

Entities

Entities

Individuals

Angelo Sedita
Educator
Palermo (PA)
Barbara Ulivieri
Educator
Ponte a Egola (PI)
Benedetta Orlandi
Educator
Prato (PO)
Chiara Valerio
Educator
Bologna (BO)
Daniela Lucania
Educator
Palermo (PA)
Emmanuel Nocera
Educator
Palermo (PA)
Erasmina Vaudo
Educator
Cisterna di Latina (LA)
Erica Terranova
Educator
Palermo (PA)
Giandomenico Lombino
Educator
Gargnano (BS)
Leonardo Alagna
Educator
Palermo (PA)
Patrizia Bassi
Educator
Cremona (CR)
Rita Antonietta D’Aleo
Educator
Palermo (PA)
Samuele Biagiotti
Educator
Cagli (PU)
Salvatore Stira
Educator
Palermo (PA)
Silvia Fenelli
Educator
La Spezia (LI)
Sonia Chabbi
Educator
Fara Gera d’Adda (BE)
Vita D’Angelo
Educator
Palermo (PA)
Vittoria Castagna
Educator
Palermo (PA)

Entities

Entities

Individuals

Angelo Sedita
Educator
Palermo (PA)
Carine Schutz
Educator
Granada
Dimitris Papanikolaou
Policy maker
Granada
Dunia Mohamed Abdelkada
Educator
Granada
Insaf Boulaala
Educator
Granada
Insaf Boulaala
Educator
Granada
Mouna Boulaala
Educator
Granada
Mustapha Abidi Achi
Educator
Granada

Entities

SwIdeas AB
NGO
Stockholm

Individuals

Alim Sarı Aslan
Policy maker
Ankara
Atilla SERIN
Influencer
Muğla
Ayhan Taşkın
Educator
Samsun
Aytaç Uzunlaş
Educator
İzmir
Can Aygül
Influencer
Ankara
Emre ALKAN
Influencer
Samsun
Enes Güleç
Educator
Ankara
Gürkan Demirkol
Influencer
Ankara
Hakan Ünay
Educator
Ankara
İbrahim Dikici
Educator
İstanbul
Mehmet Akif TURHAN
Influencer
Ankara
Nerit Assad
Influencer
Ankara
Rıfat Yıldız
Influencer
Samsun
Sevnur Celoka
Influencer
Ankara
Yunus Emre CAKMAK
Influencer
Muğla
Yunus Emre Turhan
Influencer
Ankara
Yurdal ABAYAZ
Influencer
Samsun
Zekariya Özkan
Influencer
Samsun