ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Το έργο 3STEPS στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών των μεταναστών και προσφύγων ώστε να παραμείνουν στα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πλαίσια της χώρας υποδοχής. Αυτό επιδιώκεται με την παροχή των βασικών ικανοτήτων καθώς και σταθερές βάσεις για μελλοντική προσωπική ανέλιξη.

3STEPS

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΚΑ3 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – DG EACEA

Στόχοι

Το έργο στοχεύει:

 • στην εφαρμογή των δύο πρακτικών «Τάξεις Βασικής Εκπαίδευσης» και «Τώρα Μαζί» στα Γαλλικά, Ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Τούρκικα εκπαιδευτικά συστήματα,
 • στην κατάρτιση των εκπαιδευτών πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα, στην ένταξη και στις κοινές αξίες μέσω μιας προσέγγισης «μικτής μάθησης»,
 • στην κατάρτιση των συμβούλων πάνω σε αυτά που μόλις προαναφέρθηκαν μέσω μιας προσέγγισης «μικτών καθοδηγήσεων»,
 • στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων μεταναστών και προσφύγων ηλικίας μεταξύ 15-25 ετών με καινοτόμο τρόπο,
 • στην έκκληση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις,
 • στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και στην προώθηση της ένταξης.

Το έργο ανταποκρίνεται στις ανάγκες διαφόρων ομάδων:

 Βελτίωση των ικανοτήτων των εκπαιδευτών και των νέων εργαζόμενων

μέσω μικτής μάθησης και προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στη διαπολιτισμικότητα, την ένταξη και τις κοινές αξίες,

Παροχή μαθημάτων

γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής, γλώσσας και πληροφορικής στους νέους μετανάστες και πρόσφυγες ηλικίας μεταξύ 15-25 ετών,

Έκκληση στους αρμόδιους

των πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναβαθμίσουν τις δραστηριότητες του έργου,

Στήριξη

των ΜΚΟ, της κοινωνίας των πολιτών και των μεταναστευτικών κοινοτήτων στα εκπαιδευτικά πλαίσια.

Για τους εκπαιδευτές και τους νέους εργαζόμενους:

 • παρακολουθήστε το μικτό πρόγραμμα μάθησης πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα, την ένταξη και τις κοινές αξίες και ενδυναμώστε τις ικανότητές σας ώστε να εργάζεστε μαζί με νέους μετανάστες και πρόσφυγες μέσω ενός προσαρμοσμένου εκπαιδευτικού προγράμματος!
 • μάθετε και εφαρμόστε στις δύο πρακτικές «Τάξεις Βασικής Εκπαίδευσης» και «Τώρα μαζί»

Για τους μέντορες:

 • παρακολουθήστε τα μικτά προγράμματα μάθησης πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα, την ένταξη και τις κοινές αξίες και αναπτύξτε τις κοινωνικές και επαγγελματικές σας δεξιότητες!
 • γίνετε μέλος μιας τοπικής ομάδας μεντόρων
 • πάρτε την ευκαιρία να προσφέρετε επαγγελματικό προσανατολισμό και συνδυαστική μάθηση στους συναδέλφους σας μέσω διαδραστικών «Προτύπων»

Για νέους μετανάστες και πρόσφυγες ηλικίας μεταξύ 15-25 ετών:

 • Παρακολουθήστε το βασικό πρόγραμμα εκπαίδευσης στην γραφή, ανάγνωση, αριθμητική και πληροφορική. Θα σας αναλάβει σύμβουλος με ίδιο πολιτιστικό υπόβαθρο με εσάς!
 • Μη χάσετε τις δραστηριότητες αναψυχής!

Για τους αρμόδιους πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τους ενδιαφερόμενους φορείς:

 • γίνετε μέλος ενός Ευρωπαϊκού δικτύου που αφοσιώνεται
  σε μια διακρατική συνοπτική πολιτική η οποία ορίζει τις προδιαγραφές για κοινωνική ενσωμάτωση
 • ελάτε μαζί μας και προτείνετε τις ιδέες σας
  για τις μεθοδολογίες του 3STEPS
 • πάρτε μέρος στη διακρατική μας σύσκεψη σε
  απευθείας διαδικτυακή μετάδοση από την Αυστρία
 • εντάξτε τα αποτελέσματα του έργου στο εκπαιδευτικό
  σύστημα της χώρας σας!

Για την Κοινωνία των Πολιτών:

 • συμβάλετε στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις πρακτικές του 3STEPS στο τοπικό επίπεδο
 • στηρίξτε μας στην προώθηση των μεθοδολογιών πάνω στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς