DEZAVANTAJLI MÜLTECİLERİN VE GÖÇMEN ÖĞRENiCİLERİN EĞİTİMİNİN ARTIRILMASI VE KATILIMI

3STEPS projesi, göçmenlerin ve mültecilerin ev sahibi ülkelerinin eğitim ve mesleki sistemi içinde kalma şanslarını, onların temel becerilerin yanı sıra daha fazla kişisel başarı için sağlam bir zemin hazırlayarak artırmayı amaçlamaktadır.

3STEPS

DEZAVANTAJLI MÜLTECİLERİN VE GÖÇMEN ÖĞRENİCİLERİN EĞİTİMİNİN ARTIRILMASI VE KATILIMI İçİN

ERASMUS + PROGRAM KA3 "POLİTİKA REFORMU İÇİN DESTEK"

15 OCAK 2020 TARİHİNDE BAŞLADI

AVRUPA KOMİSYONU - DG EACEA TARAFINDAN ÜÇ YILLIK FON SAĞLANMIŞTIR.

Hedefler

Projenin amacı:

 • İki iyi uygulama olan “Temel Eğitim Sınıfları” ve “Tandem Now” ın Fransızca, Yunanca, İtalyanca, İspanyolca ve Türkçe eğitim sistemlerinde uygulanması;
 • “Harmanlanmış eğitim yaklaşımı” yoluyla eğitmenleri kültürlerarası yeterlilik, kapsayıcılık ve paylaşılan değerler konusunda eğitmek; konusunda eğitmek;
 • sosyal ve profesyonel becerileri geliştirmek için, yukarıda bahsedilen konuda ‘harmanlanmış rehberlik yaklaşımı’ yoluyla mentorları eğitmek;
 • 15-25 yaş arası genç göçmenlerin ve mültecilerin eğitimini yenilikçi bir şekilde iyileştirmek;
 • politika reformu çağrısı yapmak;
 • iletişimi ve katılımı teşvik etmek.

Proje, birkaç hedef grubun ihtiyaçlarını karşılamaktadır:

Kültürlerarası yeterlilik, kapsayıcılık ve paylaşılan değerler üzerine harmanlanmış bir eğitim ve özel bir müfredat yoluyla eğitmenlerin ve gençlik çalışanlarının yeterliliklerini geliştirilmesi

15-25 yaşındaki genç göçmenler ve mülteciler için okuryazarlık, aritmetik, dil ve dijitalleşme üzerine dersler verilmesi;

Eğitim bağlamında STK’ların, sivil toplumu ve göçmen toplulukların desteklenmesi;

Proje faaliyetlerinin ölçeğini yükseltmek için politika yapıcılara ve ilgili paydaşlara hitap edilmesi;

Eğitmenler ve gençlik çalışanları için

 • Kültürlerarası  yeterlilik, kapsayıcılık ve paylaşılan değerler üzerine harmanlanmış eğitimimize katılın; ve özel hazırlanmış bir müfredat yoluyla genç göçmen ve mültecilerle çalışma kapasitenizi güçlendirin!
 • ‘Temel Eğitim Dersleri’ ve ‘Tandem Now’ adlı iki iyi uygulamamızı öğrenin ve uygulayınız.

Mentorlar için:

 • Kültürlerarası yeterlilik, kapsayıcılık ve paylaşılan değerler üzerine harmanlanmış eğitimimize katılın; sosyal ve profesyonel becerilerinizi geliştirin!
 • Bölgesel mentor havuzlarının parçası olun
 • İnteraktif ‘Rol Modelleri’ aracılığıyla meslektaşlarınıza mesleki oryantasyon ve harmanlanmış öğrenme sunma şansını değerlendirin.

15-25 yaş arası genç göçmenler ve mülteciler için:

 • Okuryazarlık, aritmetik ve dijital becerilerle ilgili temel eğitim eğitimimize katılın ve aynı kültürel geçmişinize sahip bir mentorun desteğini alın
 • Boş zaman aktivitelerini de kaçırmayın!

Politika yapıcılar ve ilgili paydaşlar için:

 • Sosyal içerme standardı hakkında uluslararası bir politika özetini taahhüt eden bir Avrupa ağının parçası olunuz
 • Bizimle iletişime geçerek 3STEPS metodolojileri hakkında önerilerinizi paylaşın
 • Avusturya’dan canlı olarak yayınlanan uluslararası konferansımıza katılın
 • Projenin sonuçlarını ülkenizin eğitim sistemi tarafından tanınmasını sağlayın!

Sivil Toplum için:

 • yerel düzeyde 3STEPS iyi uygulamaları hakkında farkındalığın artmasına katkıda bulunun.

 • Kapsayıcı eğitim metodolojilerinin geliştirilmesinde bizi destekleyin.