Fostering education and inclusion of disadvantaged refugee and migrant learners 

The 3STEPS project intends to increase the chances of migrants and refugees to remain within the educational and vocational system of their host country by providing them basic skills as well as a stable grounding for further personal achievements.

3STEPS

Fostering education and inclusion of disadvantaged refugee and migrant learners

An Erasmus+ Programme KA3 ‘Support for Policy Reform’

Started on 15 January 2020

Funded for three years by the European Commission - DG EACEA.

Amaçlar

Projenin amacı:

 • ‘Temel Eğitim Sınıfları’ ve Tandem Now ’projesi iyi uygulamalarından yola çıkarak, Avusturya, Fransa, Yunanistan, İtalya, İspanya ve Türkiye’deki eğitim sistemlerinde uygulanmasını sağlamak;
 • öğretmenleri “karma eğitim yaklaşımı” ile kültürlerarası yeterlilik, sosyal içerme ve ortak değerler konusunda eğitmek;
 • ‘Harmanlanmış rehberlik yaklaşımı’ verilen eğitim ile mentörlerin sosyal ve mesleki becerilerini geliştirmek;
 • 15-25 yaş arası genç göçmenlerin ve mültecilerin eğitimini yenilikçi bir bakış açısı ile geliştirmek;
 • Politika reformu çağrısı;
 • iletişimi güçlendirmek ve dahil edilmeyi teşvik etmek.

The project addresses the needs of several target groups:

Provide schools and training institutions

with innovative methodologies for qualitative and inclusive education of young migrants and refugees;

Improve competences of teachers and youth workers

through a blended training and a tailored curriculum on intercultural competence, inclusion and shared values;

Provide classes

 on literacy, numeracy, language and digitalization for young migrants and refugees of 15 – 25 years old;

Support

ngos, civil society and migrant communities in educational context;

Address policy makers

and relevant stakehoders to upscale the activities of the project

Öğretmenler ve gençlik çalışanları için 3STEPS

 • Kapsayıcı eğitim konusunda ortak ülkelerdeki mevcut durumu değerlendirmek ve projeyi ihtiyaçlarınıza göre uyarlamak için çevrimiçi anketlerimize katılın
 • Kültürlerarası yetkinlik, içerme ve ortak değerler konusunda harmanlanmış eğitimimize katılmak; ve özel bir müfredat ile genç göçmen ve mültecilerle çalışma kapasitenizi güçlendirin!
 • ‘Temel Eğitim Sınıfları’ ve ‘Tandem Now’  projesinde ele alınan iki iyi uygulamayı pratik edin.

Mentörlar için 3STEPS:

 • Kültürlerarası yetkinlik, sosyal içerme ve ortak değerler konusunda harmanlanmış eğitimimize katılmak; ve sosyal ve mesleki becerilerinizi geliştirin!
 • Bölgesel mentörlük havuzlarının bir parçası olun

 • İnteraktif ‘Rol Modelleri’ ile kişilere mesleki bir yönlendirme ve harmanlanmış bir eğitim sunma şansını yakalayın

15-25 yaş arası genç göçmenler ve mülteciler için 3STEPS:

 • Okuryazarlık, aritmetik ve dijital becerilerle ilgili temel eğitimlere katılırken, aynı kültürel geçmişe sahip bir mentörün desteğini alacaksınız!

 • Boş zaman aktivitelerine de katılın!

Politika yapıcılar ve ilgili paydaşlar için 3STEPS:

 • Sosyal içerme standardı hakkında ulusötesi bir politika özeti sağlayan bir Avrupa düzeyinde oluşturulacak ağın parçası olun,

 • Bizimle etkileşime geçerek, 3STEPS proje metodolojileri hakkında tecrübelerinizi paylaşarak, öneriler sağlayın,

 • Avusturya’dan canlı yayınlanacak olan uluslararası konferansımıza katılın,

 • Proje sonuçlarını ülkenizdeki eğitim sistemine aktarılmasını sağlayın!

Sivil toplum kurumlar için 3STEPS:

 • 3STEPS uygulanabilirliği konusunda farkındalığın artırılması için yerel düzeyde katkıda bulunun,

 • Kapsayıcı eğitim metodolojilerinin geliştirilmesi konusunda bizi destekleyin

Çıktılar

Ulusal Raporlar

Kapsayıcı eğitim konusunda ortak ülkelerdeki mevcut durum hakkındaki Ulusal Raporlar, aynı zamanda 3STEPS yöntem biliminin uygulanmasında ortaya çıkabilecek zorluklar için yapılacak işbirliği / ilham alanlarını değerlendirmek için benzer türdeki programlar;

Handbook for teachers and mentors

Faydalanıcı grubun nasıl ele alınacağına dair öneriler içeren, öğretim yöntemleri için öğretmenler ve mentörler için yaratıcı ve yenilikçi fikirler sunan el kitabı;

Gençlik Eğitim Müfredatı

Aynı kültürel geçmişe sahip mentorlar tarafından göçmen ve mülteciler için yürütülen mesleki yönelimi ve harmanlanmış eğitim sağlayan Gençlik Eğitim Müfredatı;

Politika Özeti

Göçmenler ve mülteciler için sosyal içerme standardı sağlayan ve eğitim kurumlarını ve Avrupa ülkelerini  3STEPS metodolojileri kendi ülkeleri ve kurumları içinde geliştirmeye teşvik etmek için üzerine öneriler içeren Politika Özeti