ΤΟ ΕΡΓΟ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες ανήκουν στις πιο ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την παιδική ηλικία συνήθως δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες προσωπικής ανέλιξης εξαιτίας γλωσσικών εμποδίων, έλλειψη στήριξης και λιγότερων ευκαιριών πρόσβασης στο σχολείο λόγω των προαπαιτούμενων για την εγγραφή  εξετάσεων ή  άδειας διαμονής.

Στη διακήρυξη του Παρισιού το 2015, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Παιδείας δεσμεύτηκαν σε μια εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς που θα ανοίξει τις πόρτες της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Έτσι, θα δοθεί έναυσμα για πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία,  ποιοτική εκπαίδευση και μετάβαση στην αγορά εργασίας στους μετανάστες και τους πρόσφυγες.

Το έργo 3STEPS στοχεύει στην αύξηση των ευκαιριών των μεταναστών και προσφύγων ώστε να παραμείνουν στα εκπαιδευτικά και επαγγελματικά πλαίσια της χώρας υποδοχής. Αυτό επιδιώκεται με την παροχή των βασικών ικανοτήτων καθώς και σταθερών βάσεων για μελλοντική προσωπική πρόοδο.

Το πρόγραμμα 3STEPS:

«Προώθηση της εκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των μειονεκτημάτων των προσφύγων και των μεταναστών» είναι το πρόγραμμ Erasmus + KA 3 «Υποστήριξη για μεταρρύθμιση της πολιτικής» που ξεκίνησε στις 15 Ιανουαρίου 2020 και χρηματοδοτείτε για τρία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΓΔ EACEA.

Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση δύο επιτυχημένων μεθοδολογιών που είχαν εφαρμοστεί στο παρελθόν «Μαθήματα Βασικής Εκπαίδευσης» και «Tandem Now» που επιλέχθηκαν το 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως «πηγή έμπνευσης» για την αντιμετώπιση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου.

ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ

Το «ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ» είναι ένα έργο Μεταφοράς Καινοτομίας στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Leonardo da Vinci και χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αναδείχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική κατά της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου το 2017.

Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες οι νέοι μετανάστες ή οι νέοι από εθνικές μειονότητες δεν έχουν κανένα πρότυπο για θέματα σχετικά με το μέλλον τους καθ’ όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής τους καριέρας, ούτε στις οικογένειές τους ούτε και στα κοινωνικά τους πλαίσια. Αν όχι καθόλου, συνήθως ασχολούνται με παραδοσιακά προγράμματα κατάρτισης και δουλειές, αφού τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους δεν εξετάζουν άλλες προοπτικές για διάφορους λόγους.

Επομένως, είναι ζήτημα καίριας σημασίας η παροχή στους νέους συμβούλων, οι οποίοι προέρχονται από ίδιες εθνικές κοινότητες ώστε να τους συνοδεύσουν και να τους καθοδηγήσουν στον δρόμο προς μια πετυχημένη επαγγελματική πορεία.

Η συμβουλευτική λειτουργεί ως στρατηγική για τη βοήθεια ανθρώπων, συγκεκριμένα, ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως άνεργοι, νέοι και/ή μετανάστες με σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών ευκαιριών και την επιτυχία στη ζωή τους. Είναι ένα μέσο παροχής αυτοπεποίθησης, εφοδίων και δεξιοτήτων σε αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να ανταποκριθούν στις δυνατότητές τους.

Στα πλαίσια του έργου 3STEPS θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των δασκάλων/εκπαιδευτών όπως και των νέων ενηλίκων με μεταναστευτικό ή προσφυγικό ιστορικό ηλικίας μέχρι 25 ετών ανάλογα με το εκάστοτε υπόβαθρό τους. Το ΤΩΡΑ ΜΑΖΙ θα παρουσιαστεί ως μέσο ενθάρρυνσης των δικαιούχων και ως ικανοποιητικός, όσον αφορά στη σχέση κόστους/ποιότητας, τρόπος προώθησης της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ανάπτυξης.

www.tandemnow.eu

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του έργου «Βασική Εκπαίδευση», το οποίο ξεκίνησε στο Τίρολο της Αυστρίας, είναι ειδικά σχεδιασμένο για ενηλίκους και νέους (ηλικίας μεταξύ 15-19 ετών) με μεταναστευτικό ιστορικό, ώστε να ενισχύσει τον γραμματισμό, την αριθμητική και τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Έχει αναγνωριστεί ότι ένας αριθμός ανθρώπων με μεταναστευτικό ιστορικό έχουν την τάση να καθυστερούν στην ανάπτυξη των βασικών τους ικανοτήτων σε σύγκριση με τους ντόπιους. Επομένως, για να καλυφθεί αυτό το κενό, ένας Αυστριακός φορέας (Verein Multikulturell) που δουλεύει με μετανάστες ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση συνδυάζοντας την εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής και ψηφιακών δεξιοτήτων με επιπλέον δραστηριότητες για προσωπική ανέλιξη.

Το Πρόγραμμα «Βασική Εκπαίδευση» περιέχει:

 • Δεξιότητες Γραφής και Ανάγνωσης
 • Γλωσσικές Δεξιότητες – ομιλία, ανάγνωση, γραφή, κατανόηση
 • Δεξιότητες Αριθμητικής
 • Ψηφιακές Δεξιότητες
 • Πρόγραμμα Προσωπικής Ανέλιξης το οποίο περιέχει:
  • κοινωνική και επαγγελματική συμβουλευτική
  • ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  • προώθηση διαπολιτισμικών δεξιοτήτων
  • εστίαση στην επίλυση διαμαχών
  • ενίσχυση της ομαδικότητας

Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται στα σχετικά με τους μετανάστες και πρόσφυγες προγράμματα, από το 2016 στο Τίρολο Αυστρίας. Οι νέοι παρακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών από 3 μέχρι 6 μήνες με το 80% των εκπαιδευόμενων να πετυχαίνουν υψηλές αποδόσεις στη βελτίωση των βασικών εκπαιδευτικών δεξιοτήτων και στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

Αυτή η ολοκληρωμένη προσέγγιση θα δεχτεί προσαρμογές ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτές σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες στο 3STEPS. Στόχος είναι η στήριξη της δουλειάς των εκπαιδευτών και η παροχή ολοκληρωμένου πλαισίου για την διευκόλυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των εκπαιδευόμενων με μεταναστευτικό και προσφυγικό παρελθόν.

Αυτές οι δύο πρακτικές θα αναβαθμιστούν και θα βελτιωθούν, ώστε να ενταχθούν ως βασικά εργαλεία σε σχολεία, για να στηρίξουν του εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με μαθητές με μεταναστευτικό ιστορικό. Έτσι, εξασφαλίζεται το γεγονός ότι οι μετανάστες μαθητές έχουν την απαραίτητη στήριξη κατά την πορεία τους στο  τοπικό εκπαιδευτικό σύστημα και ότι αποτρέπεται η πρόωρη παραίτηση από το σχολείο. Το 3STEPS οραματίζεται τη στήριξη και των εκπαιδευτικών αλλά και των νέων με μεταναστευτικό παρελθόν, υπολογίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητες του τοπικού περιβάλλοντος. Παρέχει ένα πρόγραμμα που περιέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την απόκτηση βασικών εκπαιδευτικών ικανοτήτων και ένα πρόγραμμα συμβούλων ως μόνιμες πρακτικές στα σχολεία.

Στόχοι

Το έργο στοχεύει:

 • στην εφαρμογή των δύο πρακτικών «Τάξεις Βασικής Εκπαίδευσης» και «Τώρα Μαζί» στο Γαλλικό, Ελληνικό, Ιταλικό, Ισπανικό και Τούρκικο εκπαιδευτικό σύστημα,
 • στην κατάρτιση των εκπαιδευτών πάνω σε διαπολιτισμικά θέματα, στην ένταξη και στις κοινές αξίες μέσω μιας προσέγγισης «μικτής μάθησης»,
 • στην κατάρτιση των συμβούλων πάνω σε αυτά που μόλις προαναφέρθηκαν μέσω μιας προσέγγισης «συνδυασμού καθοδηγήσεων»,
 • στην βελτίωση της εκπαίδευσης των νέων μεταναστών και προσφύγων ηλικίας μεταξύ 15-25 ετών με καινοτόμο τρόπο,
 • στην έκκληση για πολιτικές μεταρρυθμίσεις,
 • στην ενθάρρυνση της επικοινωνίας και στην προώθηση της ένταξης.

Δραστηριότητες

 • Τεκμηριωμένη έρευνα και διαδικτυακά ερωτηματολόγια για την ποιοτική και τη συμπεριληπτική εκπαίδευση των μεταναστών και προσφύγων, καθώς επίσης και εθνικές ανάγκες προσαρμογής  για τη διόρθωση του εκπαιδευτικού υλικού σχετικού με τις εθνικές γλώσσες, τις εκάστοτε εθνικές προκλήσεις, το πολιτιστικό υπόβαθρο και τις νομικές πτυχές.
 • Ανάπτυξη των μεθόδων/προσεγγίσεων στη διδασκαλία και κατάρτιση (προσχεδιασμός και μετάφραση του Εγχειριδίου για τους εκπαιδευτές/συμβούλους)
 • Κατάρτιση των Εκπαιδευτών και των Συμβούλων για τη στήριξη των νέων που προέρχονται από μεταναστευτικές και προσφυγικές οικογένειες στην εκπαίδευση: θα λαμβάνει μέρος δια ζώσης και εν μέρει διαδικτυακά πρόγραμμα κατάρτισης 5 ημερών για 20 εκπαιδευτές ανά εταίρο, καθώς και 20 συμβούλων ανά εταίρο.
 • Ευρωπαϊκή δικτυακή στρατηγική για την αναζήτηση ενδιαφερόμενων φορέων, διακεκριμένων ανθρώπων που μπορούν να ασκήσουν επιρροή και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων.
 • Κατάρτιση νέων δομημένη σε 3 φάσεις:
E

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ, ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

E

ΕΠΑΓΓΕΛΑΜΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΑΠΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ-ΠΡΟΤΥΠΑ

E

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

 • Παροχή γνώσεων στους εκπαιδευτές πάνω σε σωστές πρακτικές για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της ένταξης των μεταναστών και προσφύγων στην κοινωνία της χώρας υποδοχής
 • Εγκαθίδρυση τοπικών ομάδων προτύπων δε εθνικό επίπεδο για την ομαλότερη ένταξη των μεταναστών και προσφύγων
 • Βελτιωμένα ποσοστά εκπαίδευσης στους νέους μετανάστες και πρόσφυγες
 • Ένα παγιωμένο δίκτυο σχολείων, δημοσίων αρχών, ΜΚΟ και εθελοντικών φορέων, διακεκριμένων ανθρώπων που ασκούν επιρροή και λαμβάνουν αποφάσεις, καθώς και διακρατικών θεσμών που έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις
 • Εισαγωγή εκπαιδευτικής προσέγγισης χωρίς αποκλεισμούς στα εκπαιδευτικά συστήματα των συνεργαζόμενων χωρών

Το έργο 3STEPS  είναι καινοτόμο χάρη σε:

w

ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ/ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΕΩΝ

ως μείγμα δραστηριοτήτων που διεξάγονται δια ζώσης και διαδικτυακά για τη βελτίωση των ικανοτήτων των επαγγελματιών προς τους αποδέκτες τους

ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΜΕΝΤΟΡΩΝ

οι οποίες δρουν ως «πρότυπα», ώστε να προσφέρουν στους μετανάστες και πρόσφυγες από τις ίδιες εθνικές κοινότητες, αυτοπεποίθηση, εφόδια και δεξιότητες για να βελτιώσουν την ενσωμάτωσή τους στις κοινωνίες που τους υποδέχονται.