ΠΗΓΕΣ

Εδώ μπορείτε να βρείτε τα κύρια αποτελέσματα του έργου 3STEPS τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή εργασία των
δασκάλων, εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, μεντόρων, ακόμη και των ίδιων των νέων! Σχεδιασμένα για να βοηθήσουν στην
την εκπαίδευση και την ένταξη των νεαρών μεταναστών, μπορούν να σας μυήσουν σε μια μέθοδο βέλτιστης πρακτικής εκπαίδευσης μεταναστών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των μεταναστών και των προσφύγων σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο, παρέχοντας δημιουργικές και καινοτόμες
ιδέες για τη διδασκαλία και τη μάθηση.

Also available in: ELESFRITTR

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΕΝΤΟΡΕΣ

Σχετικά με το πώς να γίνετε καλός μέντορας και να υποστηρίζετε τους νέους μετανάστες και πρόσφυγες σε διάφορες πτυχές της ζωής τους.

Also available in: ELESFRITTR

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής μικτού μοντέλου διδασκαλίας για νέους μετανάστες και πρόσφυγες από μέντορες του ίδιου πολιτισμικού υπόβαθρου.

Also available in: ELESFRITTR

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

η οποία ορίζει τις προδιαγραφές για την κοινωνική ενσωμάτωση των μεταναστών και προσφύγων, και προτείνει τις μεθοδολογίες του 3STEPS ώστε να ενθαρρύνει τη διδασκαλία, τα ιδρύματα επιμόρφωσης και τις Ευρωπαϊκές χώρες να τις εντάξουν στα συστήματά τους.

Available in: EN

3STEPS ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

για την κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων (χαμηλής ειδίκευσης) όσον αφορά την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.