KAYNAKLAR

Öğretmenlerin, eğitimcilerin, eğitmenlerin, mentörlerin ve hatta gençlerin günlük hayatlarına kolaylıkla adapte edebileceklerine 3STEPS projesinin 3 ana çıktısını burada ulaşılabilir! Genç göçmenlerin eğitimine ve entegrasyonuna yardımcı olmak için tasarlanmış olan bu eğitim müfredatları, göçmen eğitiminde İyi Uygulama olarak tanıtabilirler.

EĞİTMENLER İÇİN MÜFREDAT

Eğitim bağlamında göçmenlere ve mültecilere nasıl ulaşılması gerektiği ve eğitimi desteklemek için yaratıcı ve yenilikçi fikirler sağlanması hakkında.

Also available in: ELESFRITTR

MENTÖRLAR İÇİN MÜFREDAT

Nasıl iyi bir mentör olunacağı ve genç göçmenleri ve mültecileri hayatlarının farklı yönlerinde nasıl desteklenmesi gerektiği hakkında.

Also available in: ELESFRITTR

GENÇ EĞİTİM MÜFREDATI

Aynı kültürel geçmişe sahip mentörler ve eğitmenler tarafından göçmenler ve mültecilerin gençler için harmanlanmış öğretim modelinin nasıl uygulanacağı hakkında.

Also available in: ELESFRITTR